Programy CRM

CRM - artykuły, definicje, wdrożenia

CRM oprogramowanie, systemy

Artykuł 4:

Opis CRM.WIZJA

Podstawową funkcją systemu CRM jest przechowywanie danych o klientach. Wszelkie informacje związane z klientami w systemie CRM.WIZJA mogą być przechowywane w dowolnie definiowanej formie. Oznacza to, że samodzielnie można sobie definiować strukturę klienta i odpowiednie w czasie to modyfikować. Definiowalna struktura dotyczy również wszelkich składowych elementów takich jak osoby, kontakty, zadania czy projekty.

System CRM.WIZJA składa się zasadniczo z pięciu głównych bloków danych, które są ze sobą powiązane. Przedstawiono je na schemacie poniżej.

Są to następujące bloki danych:

Klienci
Szeroko pojęta baza danych odbiorców, dostawców, instytucji współpracujących.
Istnieje możliwość zbierania i przechowywania wszelkich informacji o klientach o dowolnej strukturze danych,
na przykład takich jak typ potencjał, daty rozpoczęcia współpracy, specyfiki zarządu,

Osoby
Baza danych wszelkich osób występujących w firmach.
Zbierane informacje mogą dotyczyć nie tylko takich danych jak telefony, daty imienin czy urodzin,
ale również takich rzeczy jak powiązania z innymi osobami oraz firmami.

Kontakty
Baza danych wszelkich kontaktów z klientami.
Pod pojęciem kontaktu rozumiana jest dowolna forma zdarzeń, w których uczestniczy klient, takich jak telefon, fax, email, poczta tradycyjna. Dzięki wpisywaniu wszelkich informacji o kontaktach w przyszłości dostępna jest pełna historia kontaktów z klientem.

 Polecamy:

borelioza, leczenie boreliozy, lekarz dr Piotr Kurkiewicz z Warszawy

Zadania
Zbiór danych wykonywanych zadań przez pracowników
Można tutaj ewidencjonować różnego rodzaju prace wykonywane przez pracowników a dotyczące klientów, instytucji współpracujących.
Pozwala to pracodawcy jednoznacznie rozliczać pracowników z czasu pracy, czy z wyników prowadzonych zadań. Przykładami zadań mogą być na przykład: obsługa reklamacji klienta; przeprowadzenie przetargu.

Projekty
Szeroko pojęte zadania dotyczące wielu klientów i trwające dłuższy okres czasu prace.
Na projekt może składać się wiele zadań lub wiele kontaktów.

Przykładami projektów mogą być:

  • przeprowadzenie ankiet w ramach badania opinii klientów;
  • przeprowadzenie badania marketingowego rynku;
  • przeprowadzenie akcji promocyjno-informacyjnej wśród klientów.

System CRM.WIZJA zawiera jeszcze kilka dodatkowych modułów takich jak:

Moduł raportowania
Można tam tworzyć wszelkie wydruki i raporty z danych przechowywanych w systemie.
Raporty są w pełni definiowalne i tworzone szablony mogą być zapamiętywane oraz eksportowane.

Moduł akcji automatycznych oraz działań na życzenie
Można tam zdefiniować uruchomienie pewnych zdarzeń automatycznie przy spełnieniu określonych warunków, na przykład, jeśli obroty klienta spadają poniżej 10% potencjału klienta, to uruchomić zadanie wykonania telefonu dla opiekuna handlowego.

Moduł alarmów
Tam pracownikowi oraz pracodawcy mogą pojawiać się odpowiednie informacje, przy spełnieniu określonych warunków, np. nie odpowiedziano na zapytanie ofertowe przez 3 dni.

źródło: http://www.crm.wizja.net/crm_opis.html

Detektyw Częstochowa

Adwokat Częstochowa

Biznes oferty

Copyright 2006-2017 CRM-marketing.pl MIG hosting, Kontakt