Programy CRM

Microsoft Dynamics AX 2009 - moduły, opisy modułów w pdf

Microsoft Dynamics AX

Moduł Alerty w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Alerty pomaga zwiększyć wydajność przepływu pracy i daje użytkownikom możliwość dokładnego monitorowania aktualnych zdarzeń zachodzących w firmie.

Microsoft Dynamics AX - Analizy Biznesowe
Moduł Analizy biznesowe w systemie Microsoft Dynamics AX oferuje funkcje umożliwiające szybkie przekształcanie danych biznesowych w użyteczne informacje, na podstawie których można podejmować strategiczne działania.

Moduł Automatyzacja marketingu w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Automatyzacja marketingu w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia informacje niezbędne do tworzenia ukierunkowanych, spersonalizowanych kampanii z użyciem wszystkich kanałów komunikacyjnych firmy.

Moduł Automatyzacja procesu sprzedaży w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Automatyzacja procesu sprzedaży w systemie Microsoft DynamicsTM AX ułatwia efektywniejsze zarządzanie relacjami z klientami, umożliwiając identyfikowanie potrzeb klientów i podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących sprzedaży i marketingu.

Microsoft Dynamics AX - Analizy Biznesowe
Moduł Analizy biznesowe w systemie Microsoft DynamicsTM AX oferuje funkcje umożliwiające szybkie przekształcanie danych biznesowych w użyteczne informacje, na podstawie których można podejmować strategiczne działania.

Microsoft Dynamics AX - Handel
System Microsoft Dynamics AX to kompleksowe rozwiązanie, które zapewnia łączność w czasie rzeczywistym w ramach przedsiębiorstwa. Za pomocą modułu Handel systemu Microsoft Dynamics AX można zintegrować procesy sprzedaży i zaopatrzenia z innymi kluczowymi obszarami systemu, takimi jak: logistyka, produkcja, zarządzanie magazynem, finanse, struktura integracji aplikacji, CRM i planowanie główne.

Microsoft Dynamics AX - Konstruktor produktów
Moduł Konstruktor produktów w systemie Microsoft DynamicsTM AX upraszcza i przyspiesza proces zamawiania, planowania i produkcji produktów niestandardowych, dzięki czemu można uzyskać więcej zamówień i zwiększyć lojalność klientów.

Microsoft Dynamics AX - Księgowość kosztowa
Moduł Księgowość kosztowa w systemie Microsoft DynamicsTM AX jest wewnętrznym narzędziem analizy przepływu kosztów, dzięki któremu można lepiej zrozumieć strukturę kosztów działalności biznesowej. Za pomocą tego modułu można szczegółowo mierzyć wydajność ekonomiczną oraz rentowność operacji i jednostek biznesowych.

Microsoft Dynamics AX - Logistyka
Moduł Logistyka w systemie Microsoft Dynamics AX pozwala elastycznie zarządzać zapasami i zaopatrzeniem zgodnie z potrzebami firmy. Dostępne są funkcje obsługujące prognozowanie, klasyfikowanie i śledzenie zapasów, które umożliwiają także efektywne tworzenie specyfikacje BOM i zarządzanie nimi.

Moduł Enterprise Portal w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Enterprise Portal w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia odbiorcom/klientom, dostawcom, partnerom biznesowym i pracownikom firmy bezpośredni dostęp do ważnych informacji biznesowych.

Microsoft Dynamics AX - Produkcja
Moduł Produkcja w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia wgląd w czasie rzeczywistym w informacje dotyczące produkcji, pomagając zwiększyć efektywność i rentowność produkcji oraz zredukować koszty ogólne.

Microsoft Dynamics AX - Sterowanie produkcją
Moduł Sterowanie produkcją w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia automatyzację procesów zbierania informacji dotyczących czasu pracy i obecności pracowników oraz danych dotyczących produkcji i projektów, zapewniając dokładny i szczegółowy wgląd w środowisko produkcyjne.

Moduł Strategiczna karta wyników w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Strategiczna karta wyników w systemie Microsoft DynamicsTM AX jest narzędziem umożliwiającym przełożenie wizji i strategii firmy na zintegrowany zestaw miar wydajności i efektywności, obsługiwanych zarówno na poziomie całej organizacji, jak i jej działów, jednostek operacyjnych i poszczególnych pracowników.

Moduł Telemarketing w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Telemarketing w systemie Microsoft DynamicsTM AX pomaga realizować sprzedaż telefoniczną i działania marketingowe oraz zarządzać nimi za pomocą jednego zintegrowanego rozwiązania.

Microsoft Dynamics AX - Zarządzanie Finansami
Moduł Zarządzanie finansami w systemie Microsoft DynamicsTM AX umożliwia zautomatyzowanie najważniejszych procesów finansowych w firmie, co pozwala zwiększyć efektywność pracowników.

Microsoft Dynamics AX - Zarządzanie magazynem
Moduł Zarządzanie magazynem w systemie Microsoft Dynamics AX umożliwia elastyczne zarządzanie procesami magazynowymi i ich kontrolowanie, oraz pomaga zoptymalizować te procesy zgodnie z potrzebami firmy.

Moduł Zarządzanie procesami biznesowymi w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Zarządzanie procesami biznesowymi w systemie Microsoft DynamicsTM AX zapewnia informacje potrzebne do tworzenia procesów biznesowych i zarządzania nimi dzięki identyfikacji kluczowych czynników wpływających na strategię biznesową firmy.

Moduł Zarządzanie serwisem w systemie Microsoft Dynamics AX
Ten moduł umożliwia planowanie, śledzenie i analizowanie operacji serwisowych w celu zmaksymalizowania wydajności, pozwala uzyskać pełny przegląd kosztów i przychodów oraz zwiększyć rentowność operacji serwisowych.

Moduł Zarządzanie sprzedażą w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Zarządzanie sprzedażą w systemie Microsoft DynamicsTM AX zapewnia szczegółowy widok planów sprzedaży i wgląd w kluczowe informacje o operacjach sprzedaży. Dzięki temu rozwiązaniu można przeglądać i analizować działania oraz wydajność poszczególnych pracowników działu sprzedaży, zespołów sprzedawców oraz całej organizacji zajmującej się sprzedażą według wybranych zarejestrowanych wartości.

Moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie Microsoft Dynamics AX
Moduł Zarządzanie zasobami ludzkimi w systemie Microsoft Dynamics AX zapewnia dokładniejszy wgląd w informacje o stanie poszczególnych pracowników, przegląd całej firmy oraz strategiczne narzędzia niezbędne do zbudowania zespołu pracowników, od których zależy realizacja celów biznesowych.

<poprzednia

Detektyw Kluczbork, Czstochowa, agencja detektywistyczna

szkolenia bhp Katowice Gliwice Zabrze | chirurgia stomatologiczna w Katowicach | skup zomu i metali kolorowych Piotrkw Trybunalski

 Polecamy:

borelioza, leczenie boreliozy, lekarz dr Piotr Kurkiewicz z Warszawy

Detektyw Częstochowa

Adwokat Częstochowa

Biznes oferty

Copyright 2006-2017 CRM-marketing.pl MIG hosting, Kontakt