Programy CRM

CDN Optima zmiany w uproszczonej księgowości i naliczaniu wynagrodzeń
Strona główna / CDN Optima

CDN Optima

Początek roku to zmiany w uproszczonej księgowości i naliczaniu wynagrodzeń

Właścicieli mikro i małych firm prowadzących uproszczoną księgowość od początku tego roku obowiązuje nowy wzór Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów, wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16.02.2007 (Dz.U. nr 36 poz.229). Firmy, które prowadziły działalność przed wejściem rozporządzenia w życie (przed 15 marca 2007) mogły kontynuować stosowanie starego wzoru Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów do końca 2007 roku. Od 1 stycznia 2008 również te firmy obowiązuje już tylko nowy wzór KPiR.
Warto zaznaczyć, iż nowy wzór uboższy jest o kolumnę dwunastą "Koszty reprezentacji i reklamy", ponieważ od początku 2007 roku limit na te koszty został zmieniony. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim małych firm. Usunięcie kolumny dwunastej wymusiło przenumerowanie pozostałych kolumn, aktualnie w kolumnie dwunastej księgowane są wynagrodzenia, a w kolumnie trzynastej pozostałe wydatki. Właśnie w tej kolumnie ujmowane są teraz koszty reklamy, natomiast kosztów reprezentacji nie można odliczać.
Takie zmiany zawsze ujmowane są w systemach wspierających prowadzenie księgowości, jak CDN OPT!MA Księga Podatkowa [http://www.comarch.pl/cdn/Products/CDN+OPTIMA/Moduly/Ksiega+Podatkowa.htm], która jest wyposażona w nowy wzór Księgi Przychodów i Rozchodów.

 Polecamy:

borelioza, leczenie boreliozy, lekarz dr Piotr Kurkiewicz z Warszawy

Z nowym rokiem wszedł w życie kolejny etap obniżania składek na ubezpieczenie społeczne. Składka rentowa opłacana przez pracownika wynosi obecnie 1.5% (zamiast dotychczasowych 3.5%), a składka finansowana przez pracodawcę to 4.5% (zamiast 6.5%). Nowe stawki obowiązują przy naliczaniu wypłat począwszy od 1 stycznia 2008 - dotyczy to również wynagrodzeń za grudzień 2007 wypłacanych w styczniu. Nie muszą o tym pamiętać użytkownicy oprogramowania na bieżąco dostosowywanego do zmian w przepisach, które podczas naliczania wypłat automatycznie wyliczy składkę rentową w nowej wysokości - w tej komfortowej sytuacji są firmy korzystające np. z CDN OPT!MA Płace i Kadry [http://www.comarch.pl/cdn/Products/CDN+OPTIMA/Moduly/Place+i+Kadry.htm].
Z początkiem roku zmieniła się również kwota ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w roku 2008 wynosi ona 85 290 zł. Dla wygody użytkowników systemu CDN OPT!MA nową wartość opublikowaną w Monitorze Polskim z 27 grudnia 2007r, już od początku roku można po prostu pobrać z Internetu. Dzięki temu nie trzeba na bieżąco śledzić zmian w przepisach.

Nową wersję CDN OPT!MA można pobrać ze strony http://www.comarch.pl/cdn/Products/CDN+OPTIMA/Wersje+Demo/

Detektyw Częstochowa

Adwokat Częstochowa

Biznes oferty

Copyright 2006-2017 CRM-marketing.pl MIG hosting, Kontakt